geef KOErs aan je bedrijf

het systeem om je koeien gezond en vruchtbaar te houden

Melkveehouder zijn is procesbegeleiden: het signaleren van risico’s, deze op waarde schatten en de juiste beslissingen nemen.

KOErs© is een tool om je hierbij te ondersteunen als het gaat om het in kaart brengen van risicogroepen in je melkveekoppel met de focus op de transitieperiode en de vruchtbaarheid. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van een aantal belangrijke onderdelen:

  • verse koeien
  • vruchtbaarheidscontrole
  • droog te zetten koeien
  • preventieve medicatie en vaccinatie momenten

Het doel van KOErs©

KOErs© heeft als doel het proactief begeleiden van melkvee. Wat kun je verwachten?

  1. structuur in het verzamelen van data over je koppel, met daarbij een risicoanalyse
  2. verhoging van je rendement doordat onzichtbaar zieke dieren tijdig worden opgespoord
  3. ontzorgd worden omdat al je risicodieren automatisch worden geselecteerd

Hoe werkt KOErs© in de praktijk

compleet softwarepakket voor het monitoren van de transitie en de vruchtbaarheid

KOErs© is een gebruiksvriendelijk online softwarepakket, met de focus op de transitieperiode en de vruchtbaarheid, dat door je dierenartspraktijk wordt aangeboden. Je kan hierop inloggen zowel via het internet als via een app.

Het programma is in samenspraak met je dierenarts volledig aan te passen aan je eigen bedrijfsvoering en doelstellingen. De hieraan gekoppelde bedrijfsbezoeken van je dierenarts kunnen wekelijks of tweewekelijks plaatsvinden, waarbij je:

  • voorafgaand aan ieder bedrijfsbezoek automatisch een werklijst per e-mail ontvangt met welke dieren er onderzocht moeten worden
  • tussen de bezoeken door zelf alleen de inseminaties en afkalvingen bij hoeft te houden

Op basis van de verzamelde gegevens worden grafieken samengesteld, waarin zichtbaar is waar de problemen ontstaan en hoe groot deze zijn. Er kan dan op tijd en op de juiste manier ingegrepen worden aan de hand van een plan van aanpak.

Rendement KOErs©

Er is een onderzoek gedaan bij 15 bedrijven die een jaar lang met het programma KOErs© hebben gewerkt. Hieruit blijkt dat deze bedrijven het beter doen op het gebied van diergezondheid. Er waren minder gezondheidsproblemen dan vóór het gebruik van KOErs©, waarbij je moet denken aan slepende melkziekte, lebmaag verdraaiingen en witvuilen.

Ook werd er minder antibiotica gebruikt; de gemiddelde DDD daalde van 4.3 naar 22. Verder daalde het aantal mastitis gevallen met 10% en de TKT daalde gemiddeld met 21 dagen. Dit leverde per bedrijf minimaal 1000 euro op.


Waarom KOErs© op mijn bedrijf

elke week evalueer je samen de vruchtbaarheid, klauwgezondheid en voeding

Waarom KOErs op jouw bedrijf

Familie Winter

Melkveehouder Gerard Winter had behoefte aan meer structuur en regelmaat in de aanpak van diergezondheid en vruchtbaarheid op zijn bedrijf. Hij werkt daarom sinds augustus 2014 met KOErs©

Gerard runt samen met vrouw, vader en zoons een melkveebedrijf met 160 melkkoeien in het Groningse Loppersum. Voorheen kwam de dierenarts elke 6 weken om de dieren te scannen. Dit ervoer Gerard als een te groot piekmoment. Ook verdwenen er tussendoor teveel dieren van de “radar”. Nu kijkt hij elke maandagochtend een klein aantal geselecteerde koeien na samen met zijn dierenarts. Met KOErs© hoeft hij per keer minder koeien te selecteren en zijn de bezoeken kort en efficiënt. Bovendien weet hij voor de komende week precies op welke dieren hij moet letten. Pas afgekalfde dieren, dieren die tochtig moeten worden en drachtigheden worden tijdens dit bezoek gecontroleerd. Deze dieren zijn vooraf automatisch geselecteerd op een werklijst die per mail naar Gerard is verstuurd.

De resultaten mogen er zijn; de tussenkalftijd is in een jaar tijd teruggelopen van 430 naar 400 dagen. Het valt Gerard ook op dat niet drachtige dieren – die vaak afwijkingen vertonen - zonder de wekelijkse controle veel later opgemerkt zouden worden. Andere ziekten, zoals slepende melkziekte, worden eerder gedetecteerd en behandeld om niet verder te ontsporen. Het gesprek met de dierenarts ervaart Gerard ook anders. Wekelijks worden samen de vruchtbaarheid, klauwgezondheid, uiergezondheid en voeding geëvalueerd. Door op conditie en mestvertering te scoren worden ontsporingen op koppelniveau vroeg opgemerkt en direct aangepakt.

Zo heeft Gerard met het gebruik van KOErs© een tool voor de gewenste structuur en regelmaat én een veestapel in optima forma.